Informace pro zákazníky

Dodavatel jako správce osobních údajů informuje zákazníky o nakládání s osobními údaji.

Dodavatel zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu zákazník předá a které potřebuje ke splnění zákonných povinností vyplývajících z platných právních norem týkajících se jeho podnikatelské činnosti.

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje zákazníka budou předány:

  • externímu účetnímu poradci za účelem vystavení faktury za dodané zboží / služby, zpracování účetnictví nebo daňové evidence, podání přiznání k dani z příjmů dodavatele, podáním přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášen. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány v rámci prováděných kontrol příslušnému správci daně, živnostenskému úřadu a dalším inspekčním orgánům,
  • v případě dopravy zboží budou dopravci předány ty osobní údaje zákazníka, které dopravce potřebuje k dodání zboží.

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tak aby byly ze strany dodavatele dodrženy veškeré platné právní normy týkající se jeho podnikatelské činnosti. Po skončení povinné doby nutné k uchování osobních údajů, bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, jejich doplnění a opravu. Zákazník má právo na omezení zpracování osobních údajů. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, a to na základě své žádosti, pokud jsou splněny zákonné podmínky.

 

 

 

Informace pro zákazníky o nakládání s osobními údaji: klikněte zde

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím