Výroba vysokotlakých mycích agregátů pro průmyslové použití

Výrobou vysokotlakých agregátů se zabýváme od roku 2010. Od počátku se snažíme stavět jednoduché funkční zařízení s minimálními nároky na údržbu a dlouhou životností. V roce 2013 jsme zprovoznili dálkové ovládání vysokotlakého agregátu. 
První vysokotlaký agregát ovládaný dálkovou spouští jsme dodali v srpnu 2013 do firmy Donaldson Industrial ČR s.r.o. Agregát je používán pro Fe-fosfátování ve dvousměnném provozu. Po 10 letech má 5 800 provozních hodin.
Nejvíce vytížený je vysokotlaký agregát dodaný v roce 2016 do TVD - Technická výroba a.s., který je nasazen ve třísměnném provozu a má na počítadle více než 11 000 provozních hodin. 

Poskytovaná záruka

Na vysokotlaké agregáty dáváme záruku 2 roky, nebo 1000 h provozu na všechny komponenty včetně manžet a ventilků ve vysokotlakém čerpadle.
Záruka není krácena ani při používání recyklované odmašťovací lázně.
Záruka se nevztahuje pouze na baterie dálkového ovládání, vysokotlakou hadici a výměnu oleje


novapistole

Nová pistole s dálkovou spouští

Vyvinuli jsme novou pistoli s dálkovou spouští. Pistole umožňuje plynulé nastavování pracovního tlaku (20-150 bar). Pomocí dálkového ovládání upravujeme frekvenci motoru vysokotlakého čerpadla. Pracovní parametry vysokotlakého čerpadla může obsluha měnit podle charakteru odmašťovaných dílců přímo na pistoli.

Umíme navrhnout a postavit vysokotlaké agregáty dle zadaných parmetrů s důrazem na snadnou údržbu a nízké náklady na servis.

Stroje jsou určeny do provozu s vysokou zátěží, kde komerčně prodávané zařízení vykazují vysokou poruchovost (práce s recyklovaným roztokem mycích prostředků při předúpravě povrchů před nanášením práškových plastů či mokrých laků, extrémní zatížení ve směnných provozech, v potravinářských provozech a všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na čistotu prostředí)

Vysokotlaké čerpadlo navrhujeme s výkonovou rezervou, aby bylo možné čerpadlo provozovat při nižších otáčkách a tím prodloužit jeho životnost. Pracovní tlak čerpadla není nastavován obtokovým ventilem, ale je řízen frekvenčním měničem. Měnič zajišťuje pozvolný náběh čerpadla na pracovní tlak a plynulé nastavení jeho rozsahu. Aby bylo možné minimalizovat opotřebitelné díly při stavbě zařízení, vyvinuli jsme pro ovládání dálkovou spoušť. Dálkovou spouští se nám podařilo odstranit ze zařízení tlakový spínač a těsnění ve vysokotlaké pistoli. Pro ohřev používáme nerezová elektrická tělesa, nebo plynový ohřev.

Naftový ohřev jsme pro jeho horší vlastnosti a vyšší provozní náklady přestali používat.
Cena 1 kW ohřevu naftou počítaná z níže uvedených dat je 3,04 Kč, pokud by byla jeho účinnost 100%.
výhřevnost nafty: 11,75 kW/kg
hustota nafty: 0,84 kg/l
cena: 30 Kč/l

Naftový ohřev je nákladově srovnatelný od ceny elektrické energie 3,50 Kč/kW. Dále je nutné připočítat náklady na naftové hospodářství a větší náklady na servis naftového ohřevu.

Naftový ohřev je v průmyslových aplikacích s denním vytížením ve většině případů provozně zbytečně drahým řešením.

Mycí stroj s elektrickým ohřevem RB-30E Interpump HT4715

 • Mycí stroj se skládá z nerezové nádrže ohřevu o užitném objemu 85 litrů, čerpadla Interpump HT4715 s elektromotorem Nicolini (5,5 kW, 400V, 1450 rpm) a elektrického rozvaděče. Vše je uloženo na nerezovém rámu s pojezdovými koly. Pro lepší manipulaci jsou dvě kolečka otočná.
 • Nerezová nádrž ohřevu je rozdělena přepážkou na dvě komory. V širší komoře je nerezový plovákový ventil dopouštění. Před plovákovým ventilem je osazen vstupní filtr s nerezovým sítem. Při práci s recyklovanou mycí lázní je nutné na nátok osadit jemný filtr (min. 80 µm). Pod plovákovým ventilem je naváděcí plech, který zajišťuje rovnoměrný nátok do užší komory, kde jsou umístěna čtyři nerezová topná tělesa o celkovém topném výkonu 30 kW. Nad topnými tělesy je snímač teploty a havarijní elektronický termostat. Z nádrže ohřevu je vyvedeno sání čerpadla. Chod čerpadla a topení je blokováno plovákovým spínačem minimální pracovní hladiny. Pro servis a údržbu je na nádrži vypouštěcí ventil ½“
 • Vedle nádrže ohřevu je na rámu osazeno čerpadlo s elektromotorem. Čerpadlo je s nádrží propojeno sacím potrubím 1“. Výtlak čerpadla je osazen vysokotlakou hadicí a pistolí. Čerpadlo je chráněno proti přetlaku pojistným ventilem, který je nastaven na tlak 150-155 bar. Pokud by došlo ke zvýšení tlaku v systému (ucpáním trysky), ventil se otevře do obtoku. Obtok je zaveden hadicí zpět do nádrže ohřevu. Pro kontrolu pracovního tlaku je výtlak čerpadla osazen manometrem (0-160 bar).
 • Elektrický rozvaděč je umístěn za nádrží ohřevu. Na rozvaděči jsou všechny ovladače (hlavní vypínač, start a stop čerpadla, dvoustupňový digitální regulátor teploty, čítač provozních hodin, kontrolky havarijních stavů, otočný ovladač topení).
 • Chod vysokotlakého čerpadla je spouštěn dálkovým ovládáním. V rukojeti vysokotlaké pistole je zabudován vysílač MTX1, který je napájen baterií 9V. Na rozvaděči stroje je přijímací modul MRX1 s anténou. Stisknutím spouště se čerpadlo zapne a dalším stisknutím se vypne-odpadá těsnění v pistoli!!
 • Pracovní parametry čerpadla jsou řízeny frekvenčním měničem = pozvolný náběh na pracovní tlak, klidný chod , úspora energie,plynulé nastavení pracovního tlaku!!
 • Je možné dodat stroje se sníženým topným výkonem viz. Tabulka – technické údaje. Nádrž ohřevu o objemu 85 l vyrovnává pokles teploty při krátkodobém mytí. Při nepřetržitém provozu se pracovní teplota ustálí na nižších hodnotách (teplota vstupní vody+∆t).
RB 15E 22,5E 30E
Napětí 400V/3f/50Hz 400V/3f/50Hz 400V/3f/50Hz
Jištění (A) 32 50 63
Elektrický příkon (kW) 20,5 28 35,5
Topný výkon (kW) 15 22,5 30
∆t (°C) 18 27 36
Pracovní tlak (bar/MPa) 140/14 140/14 140/14
Objemový proud (l/min) 11,8 11,8 11,8
Pracovní teplota (max.) 70 70 70
Hluk (dB) 70 70 70

 

RB-30E Interpump HT4715

Mycí stroj s elektrickým ohřevem

RB-30E Interpump HT4715RB-30E Interpump HT4715RB-30E Interpump HT4715RB-30E Interpump HT4715RB-30E Interpump HT4715

RB-30E Wanner G10

Mycí stroj s elektrickým ohřevem

RB-30E Wanner G10RB-30E Wanner G10RB-30E Wanner G10RB-30E Wanner G10

 

Mycí stroj s plynovým ohřevem RB – 45G

 • Mycí stroj se skládá z nerezové nádrže ohřevu s hořákem pro přímý plynový ohřev kapalin, vysokotlakého čerpadla s elektromotorem (5,5 kW, 400V, 1450 rpm) a elektrického rozvaděče.
 • Nerezová nádrž ohřevu má vnější rozměr (d x š x v) 1890 x 500 x 800 mm a je zaizolována ALP izolací. V nádrži je vložen nerezový výměník (spaliny-lázeň). Na výměníku je osazen plynový hořák a spalinový ventilátor. Instalovaný výkon hořáku je 45 kW.
 • Nádrž je dopouštěna pomocí nerezového plovákového ventilu. Nad nerezovým výměníkem (spaliny - lázeň) je snímač teploty a havarijní elektronický termostat. Z nádrže ohřevu je vyvedeno sání čerpadla. Chod čerpadla a topení je blokováno plovákovým spínačem minimální pracovní hladiny. Pro servis a údržbu je na nádrži vypouštěcí ventil 5/4“.
 • Vedle nádrže ohřevu je na rámu osazeno čerpadlo s elektromotorem. Čerpadlo je s nádrží propojeno sacím potrubím 1“. Výtlak čerpadla je osazen vysokotlakou hadicí a pistolí. Čerpadlo je chráněno proti přetlaku pojistným ventilem, který je nastaven na tlak 150-155 bar. Pokud by došlo ke zvýšení tlaku v systému (ucpáním trysky), ventil se otevře do obtoku. Obtok je zaveden hadicí zpět do nádrže ohřevu. Pro kontrolu pracovního tlaku je na výtlak čerpadla manometrem (0-160 bar).
 • Elektrický rozvaděč je umístěn za nádrží ohřevu. Na rozvaděči jsou všechny ovladače (hlavní vypínač, start a stop čerpadla, dvoustupňový digitální regulátor teploty, čítač provozních hodin, kontrolky havarijních stavů, rozvaděč plynového ohřevu).
 • Chod vysokotlakého čerpadla je spouštěn dálkovým ovládáním. V rukojeti vysokotlaké pistole je zabudován vysílač, který je napájen baterií 9V. Na rozvaděči stroje je přijímací modul s anténou. Stisknutím spouště se čerpadlo zapne a dalším stisknutím se vypne.
  Pracovní parametry čerpadla jsou řízeny frekvenčním měničem = pozvolný náběh na pracovní tlak, klidný chod a úspora energie. Regulace tlaku pomocí potenciometru.
 • Externí výstup pro vazbu vzduchotechniky odmašťovacího boxu
  Snadná údržba nádrže ohřevu včetně výměníku (spaliny – lázeň).

Technické údaje

RB 45 G  
Napětí 400V/3f/50Hz
Jištění (A) 25
Elektrický příkon (kW) 6,6
Topný výkon, plyn (kW) 45
   
Pracovní tlak (bar) 120 - 150
Objemový proud (l/min) 12 - 14
Pracovní teplota (max.) 75
Hluk (dB) 70

Mycí stroj s plynovým ohřevem RB – 45G

Mycí stroj s plynovým ohřevem RB – 45G
 

Informace pro zákazníky o nakládání s osobními údaji: klikněte zde

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím